dtHome = STAYINTOUCH
dtRootHome = STAYINTOUCH

dtRoot = CONNEXII
  •  
  •  
  •  
   
UDVIKLING AF MENNESKER...

CONNEXII er en innovationsvirksomhed, der udvikler velfærdsteknologiske softwareløsninger og koncepter, som kan bidrage til at udvikle mennesker, så de i højere grad bliver i stand til at tage del i fællesskabet og deres egen udvikling.

I CONNEXII tror vi på, at vejen til at skabe positiv udvikling og forandring går gennem indlevelse, indføling og gensidig forståelse og accept af hinanden. 
Vi arbejder ud fra et holistisk menneskesyn og bekender os til, at fysisk og psykisk sundhed hænger uløseligt sammen.

Vi tilpasser konstant vores løsninger i forhold til vores kunders og omgivelsernes behov 
- altid under hensyntagen til, at det er mennesker, vi vil hjælpe.